Endret: 7 okt 2021     Opprettet: 7 jul 2021

Status på malingsprosjektet i sameiet

Vi har nå startet malingsprosjektet i sameiet.

Malingen starter i Nedre Skogvei (NSV) 6. når malingen er ferdig der blir det holdt et opfølgingsmøte med entrepenøren for å se hva som kan gjøres bedre eller anerledes for å få til en så smidig gjenomførelse av prosjektet som mulig.

Malingen fortsetter deretter i NSV4. Deretter blir det som vi ser nå VBV14, VBV12 og til sist VBV10.

Rekkefølgen kan bli endret på grunn av omstendigheter som vi ikke vet nå.

Med en entreprenør som maler så mange seksjoner som mulig så gir det en fordel for at sameiet skal kunne ha en bra oversikt på kvaliteten, forenkle vedlikeholdet og rutiner ved reklamasjoner. Det står hver enkelt sameier fritt å male selv eller velge en annen entreprenør.

Husk at malingen må gjøres i år og innen en dato som blir presentert på sameiermøtet.

 

Innformasjon til de som tenker male selv:

Om du finner kledning som behøver byttes når du vasker eller skraper din fasade så bare kontakt styret så skal vi videreformidle kontakten til entreprenøren.

Maling kommer og leveres ut i starten på uke 28 til de som tenker male selv. Og kan hentes ved NSV 6. Mengden maling kan variere på grunn av om vinduskarmene skal males eller om det er mye kledning som skal byttes.

Tenk på at malingen må være fagmessig utført. Om du engasjerer et firma så vil styret ha en kontaktperson for eventuelle reklamasjoner.

Når alle seksjonene er malt kommer styret med hjelp av en uavhengig part å inspisere all malingen for å kunne verifisere kvaliteten i henhold til vedlikeholdsansvaret i sameiet. Det vi si at kledningen er forsvarlig malt. Så at det ikke oppstår skader på bjelkelag og bærende veggkonstruksjoner.  

Det er styret som har ansvar for at vedlikeholdet i sameiet blir gjennomført.

Høytrykksspyler kan lånes av sameiet, og kommer at bli utlånt etter en bookingliste.

 

Oppdatert 16.07.2021

Maling kan hentes ved NSV6 B, på lørdager åpner de kl 09:00 stenger kl 15:00

Mandag - Fredag, åpner de kl 08:00 - stenger 17:00

Søndag , Stengt

 

Oppdatert 16.08.2021

Entrepenøren har nå satt opp stilaser fra NSV4 p til NSV 4 K. Starter med å vaske og sjekke om det er kledning som skal byttes. Malingen starter så fort været tillater det.

Neste NSV 4 E til NSV 4 J.

Til dere som maler selv så kan maling hentes på NSV 6 B, se ovenfor.

 

Oppdatert 01.09.2021

Entrepenøren starter med å vaske og sjekke om det er kledning som skal byttes fra NSV 4J til NSV 4E. Malingen starter så fort været tillater det.

Det blir barallellt også satt opp stilaser på VBV14 for å forberede maling der. Det beror litt på værforholdene. 

 

Oppdatert 02.10.2021

Malingen fortsetter nå på VBV14 f-a. I den forbindelse er det oppdaget en hel de råten kledning på sydveggen som må byttes. Dette blir gjort fortløpende. Men vær obs på at vinduer og dører ikke er sameiets ansvar, om det er noe av det som må byttes så må dere ta kontakt direkt med entrepenøren.