Endret: 27 okt 2021     Opprettet: 18 okt 2021

Rottesperre i avløpet

Nå er det montert rottesperre (Tilbakeslagsventil) i avløpet fra Vennersborgveien 10 og 12

Rørleggersentralen AS har nå montert rottesperre ventil med metallklaff i avløpet in til Vennersborgveien 10 og 12. Det har vært en del plager med rotter som har kommet in via avløpet in til seksjonenen i Vennersborgveien 10, så nå skal det ikke være mulig for rottene å komme in den veien.

Det er brukt klaff av rustfritt metall for at rottene ikke skal kunne spise seg igjenom ventilen.