3 jul 2020

Oversikt over byggesaker i Sameiet Nedre Skogvei

All informasjon om de ulike byggesaker, inkludert kopi av styrets godkjenning til den enkelte påbygg vil kunne sees på Plan og Bygningsetatens nettsider: «Saksinnsyn». Dette er offentlig tilgjengelig informasjon i Norge, der vil man også kunne se dateringer i de ulike saker på dokumentnivå.

1. Byggesøknad Vennersborgveien 12E

 • Søkt styret dato 9.4.2014
 • Godkjent styret dato 24.9.2014
 • Plan og Bygningsetaten rammetillatelse 19.12.2014

Søker hadde ikke styreverv i sameiet, verken på søknads- eller godkjenningsdato fra styret

2. Byggesøknad Nedre Skogvei 10 D + 10 E (samordnet søknad)

 • Søkt styret dato 21.07.15
 • Godkjent Styret dato 1.9.2015
 • Plan og bygningsetaten rammetillatelse 17.6.2016

Søker i 10E hadde ikke styreverv i sameiet, verken på søknads- eller godkjenningsdato fra styret. Søker i 10D hadde styreverv i søknadstiden, men deltok ikke selv i behandlingen av saken i styret.

3. Byggesøknad NSV 6A

 • Vedtatt sameiermøte 20.4.2017
 • Offentlig rammetillatelse 1.8.2017

Styret ønsket at denne saken skulle tas opp i årsmøtet, siden dette var første utbygging på enderekkene på en del år og man ønsket å få den forankret i gjeldende utviklingsplan. Dette blant annet fordi man nå gikk for en full utbygging over tre etasjer.

Tilbygget ble godkjent med 15 mot 5 stemmer i sameiermøte og ble satt som standard for fremtidige utbygg på endene. Styret har etter dette praktisert strenge krav til at søknader er fullstendige, harmonerer med tidligere utbygg og er utarbeidet av arkitekt.

Søker hadde ikke styreverv i sameiet, verken på søknads- eller godkjenningsdato fra styret

4. Byggesøknad NSV 6F

 • Søkt styret dato 8.2.2018
 • Godkjent Styret dato 23.2.2018
 • Plan og bygningsetaten rammetillatelse 31.5.2018

Søker hadde ikke styreverv i sameiet, verken på søknads- eller godkjenningsdato fra styret

5. Byggesøknad Vennersborgveien 10A

 • Søkt styret dato 24.9.2018
 • Godkjent dato 31.10.2018
 • Plan og bygningsetaten rammetillatelse 26.4.2019

Søker hadde ikke styreverv i sameiet, verken på søknads- eller godkjenningsdato fra styret

6. Byggesøknad Vennersborgveien 14F

 • Søkt styret dato 25.2.2019
 • Godkjent Dato 8.3.2019
 • Plan og bygningsetaten rammetillatelse 31.10.2019

Søker hadde ikke styreverv i sameiet, verken på søknads- eller godkjenningsdato fra styret

7. Byggesøknad Vennersborgveien 14A

 • Søkt styret dato 31.5.2019
 • Godkjent dato 31.1.2020
 • Plan og bygningsetaten rammetillatelse 30.4.2020

Søker hadde ikke styreverv i sameiet, verken på søknads- eller godkjenningsdato fra styret