10 nov 2020

Oppstart av grunnarbeid i Vennersborgveien 14A og 14F

Arbeidene startet opp i Vennersborgveien 14A i uke 44 og i Vennersborgveien 14F i uke 46.

Dette utføres som ledd i oppføring av godkjente tilbygg på bygningens vest og øst-fasade.

Tilbyggene følger samme prinsipp som allerede utførte tilbygg i NSV 6a og f, samt godkjent tilbygg i VBV 10a. Siden dette er utbygg på enderekken så har de også hjemmel i Sameiets vedtekter §3-2

Tilbyggene følger eksisterende utviklingsplan, men er også i tråd med arkitekttegningene som ble utstilt på lekeplassen i sommer. Det vil samtidig bli utført dreneringsarbeid i forbindelse med tiltakene.

Arbeidene utføres hovedsakelig i tidsrommet 7-17 på hverdager og er forventet å ta fra 12-18 uker.

Vi minner samtidig at det pågår et arbeid som skal sikre en oppdatert utviklingsplan, for de som ønsker å bygge ut på «midtseksjonene». Dette arbeidet forventes å være sluttført i løpet av vinteren.

Det følger skisser på tilbygg på enderekkene.