11 jun 2021

Målinger for Fornebubanen

Det pågår for tiden arbeider med å registrere målepunkter for å kunne se om byggingen av Fornebubanen påvirker grunnforholdene, og for å kunne registrere om det oppstår bevegelser i husene

Det er et par personer som går rundt på eiendomen og borrer i kjellermuren og i veggene der det er hensiktsmessig å sette opp målepunkter. Alle målepunktene blir nå registrert med en nøjaktighet på 2 mm. Målinger blir utført en gang i året eller om det oppdages avvik så blir det hyppigere målinger.