Endret: 7 jul 2021     Opprettet: 22 jun 2021

Maling av fasaden i sameiet

Vi har nå etter mange og lange forhandlinger med malingsentreprenører kommet frem til en avtale med en som kan oppfylle våre krav.

Etter ønskemål fra flere sameieren så har vi denne gangen hentet in tilbud på en felles entreprenør for maling av alle seksjonene. Med forbehold om at noen sameiere ønsker å male sin egen seksjon.

Styret har hatt befaring med mange selskaper som har levert tilbud på maling, og landet på et tilbud fra Bygg og Vindu AS som har bra vilkår og pris.

Planen er at malingsarbeidet skal starte første uken i Juli. Beregnet tidsplan er 3 uker per 6 seksjoner, avhengig av vær og vind.

Tilbudet baserer seg på at entreprenøren fakturerer hver sameier for malingsarbeidet og sameiet betaler for maling og utskiftning av kledning der det er behov.

Vi behøver derfor vite hvem som tenker male selv, og i den forbindelse så må vi sette en tidsfrist for malingen, om den tidsfristen ikke overholdes så tar entreprenøren hånd om malingen og sameieren faktureres for arbeidet. Maling blir levert ut av styret til de som vil male selv.

Kan dere som ønsker å male selv sende en e-post til styret så fort som mulig.

For å gjøre prosessen så enkel som mulig så kommer det å lages en felles kontrakt der hver sameier skriver under på samme kontrakt med entreprenøren. Denne kontrakten blir distribuert rundt på sameiet så fort som mulig.

Entreprenøren har kommentert at det er brukt linoljemaling noen steder med følgene kommenter:

Det er informert om at det kan oppstå linoljeblærer når vi maler på nytt. Dette er avklart på befaring og er således ikke en reklamasjonssak.

Entreprenøren kan også ta hånd om ned og opp -montering av markiser der det behøves. Se separat pris i prisbilaget.

Pris og vilkår blir lagt i postkassene eller sendt på e-post til hver enkelt sameier. Prisen er delt opp for hver sekjon avhengig av om det er midt- eller endesekjon og for balkong.