23 nov 2021

Ladeanlegg

Oppstart arbeid med ladeannlegg.

I neste uke vil det bli oppstart av ladeprosjektet som ble vedtatt på årsmøtet i år. Det innebærer at det skal graves og strekkes strøm til samtlige p-plasser inkl gjesteparkeringen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av uke 2. De som disponerer p-plass må regne med å flytte bilen innimellom om nødvendig, men vi satser på at det blir kortvarig og gleder oss til å få ladeannlegget på plass.