10 sep 2020

Hageredskaper savnes

Hageredskapene er til for alle

Vi savner en del hageredskaper som normalt er oppbevart utenfor vaskerommet. Det gjelder river, spader osv.

Vennligst sett tilbake redskapene når dere er ferdige med dem. Om det er skader på redskapene så venligst ta kontakt med Sverre Skagestad eller Willy Domaas.

Elektriske redskaper som hekkesakser og kantklippere kan lånes ved å kontakte Sverre Skagestad eller Willy Domaas

Sett ikke tilbake redskaper som er skadet eller defekte!!