23 nov 2021

Feieren

Feieren kommer for å feie pipene 25.november kl 11-15

I år skal vi feie pipene i sameiet og her er anbefalingen fra feieren.

 

STENG SPJELD OG VENTILER PÅ ILDSTEDENE

SLIK AT DET ER TETT

HVIS DERE ER HJEMME I TIDSROMMET 11-15

VIL VI KOMME OG TA UT SOT

DET ER DA VIKTIG AT DET ER RYDDIG OG

FREMKOMMELIG TIL SOTLUKEN I KJELLEREN