Endret: 19 apr 2020     Opprettet: 10 jun 2012

Vækerø

Vækerø er et strøk i bydel Ullern i Oslo. Det ligger mellom Sollerud i vest og nord, og Bestum i øst og nord, med Bestumkilen – en del av Oslofjorden – i sør.

Strøkets navn og historie kommer fra Vækerø gård. Strøket har en blanding av boliger og næringsliv. Disse er også gjerne knyttet til gårdens historie. Bl.a. holder Maxbo til her, som er heleid av Løvenskiold-Vækerø AS, som eide gården før mesteparten av den ble solgt til Norsk Hydro. De la på sin side hovedkontoret sitt her, det åpnet i 1985.

Drammenbanen og E18 i form av Drammensveien går tvers gjennom strøket. Dette har satt sitt preg på utviklingen. Jernbanen førte til byggingen av mange boliger her etter banens åpning i 1872, mens motorveien har gjort at området er sterkt trafikkert.

Kategorier: Strøk i Oslo

Bydel Ullern

--------------------------------------------------------------------------------------