Endret: 28 aug 2020     Opprettet: 23 aug 2020

Historien om oppgradering av lekeplassen sommeren 2020

Oppgradering av huskestativene og lekebilen på lekeplassen.

Huskestativet og lekebilen  ble bygget i 2009 (Kostet da ca 100 000) og hadde behov av en akutt oppgradering. Alternativ en var å kjøpe nytt utstyr til en kostnad av over kr 100 000 med installasjon og demontering av eksisterende utstyr. Med nytt underlag skulle det bli over kr150 000 (se vider info nedenfor). Vi valgte å se om det fans billigere alternativer.

Fikk tilbud fra vår husleverandør Zibi på 35 000 for oppgradering av huskestativet og rammen rundt. Lekebilen snakket jeg med Vidar Lehne om. Han var med på å oppgradere taket på lekebilen for to år siden. Vi satte av en helg til denn jobben med å bytte ut råtne stokker og gulvet som var utslitt.

Zibi sin firma begynte å demontere lekestativet, og bygge det opp igjen, men på grunn av mye regn så tok det lengre tid enn vi hadde planert (det må være tørt når man støper fundamentet).

I mellomtiden sjekket jeg opp hva som behøvde byttes, og fant ut at kjettingene, eller rettere sagt gummibelegget på kjettingene var ødelagt. Og valgte å beholde dekkene.

Jeg passet også på å sjekke opp hvem som kunde levere nye kjettinger til huskene, fant et firma i Drammen (https://aktivlek.no) som kunde levere kjettinger. De kunde sende men da tok det flere dager før vi kunde få de, så jeg kjørte ned til Drammen og hentet kjettingene.

Så begynte jobben med å montere på plass huskene med nye kjettinger. Spørsmål et var hvor høyt skulle de være fra marken? Det viser seg at det er flere saker å ta hensyn til.

Lekeplasskontrollen (http://www.lekeplasskontrollen.no/regelverket) som gir råd og oversikt om hva som gjelder på norske lekeplasser.

Og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) som også har en oversikt over dette. (https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/artikler/ofte-stilte-sporsmal-om-lekeplassutstyr/)

Når jeg hadde lest gjennom disse så startet jobben med å montere husken på stativet. Hvor høyt skal huskene (Dekkene ) være over marken. Det anbefales 35 cm over bakken (40 for dekkhusker står det i noen steder), men det er uklare anbefalinger nå det gjelder huske med doble dekk (som vi har på den ene husken) se:(http://www.lekeplasskontrollen.no/faq/2017/6/27/bakkeklaring-under-dobbelt-dekksete-krav-til-avstand)

Vi valgte å sette den ene husken på 40 cm og den med doble dekk på 50 cm så at det nederst dekket kom høyere opp på «dobbelt dekket». Det kunne ikke bli for høyt for da klarer barna ikke å klatre opp i husken. Men vi testet det på noen barn som fikk klatre opp i husken og de syntes 50 cm var OK.

Neste spørsmål kom opp med montering av kjettingene på huskene. Hvilket material skal det brukes til å skru fast kjettingene. Øyeboltene som er der er i rustfritt stål (A2) og da må også Boltene, mutrene og skivene være i rustfritt stål ellers så ruster de veldig raskt. Hvilken type av låseskiver skulle brukes? Eller var det nokk med gjengelåsningspasta? Dette var ikke helt standard bolter,  mutre og skiver så det var en del detektivarbeider for å finne rett dimensjoner, til slutt fant jeg det på Bahus i Lier. Så det ble en tur dit for å handle skruer, mutter og skiver. Lengden på boltene må også være rett for at barna ikke skal stikke fingrene in i øyeboltene (åpning må være mindre en 8 mm) som festet på dekkene..

Når vi skulle montere kjettingene på den eksisterende dobbeltdekkhusken så oppdaget vi ett lite hul i dekket som barna kunde stikke fingeren in i. Da måtte vi bestille nyt dekk, det fans i Drammen, så det var bare å igjen å ta en tur til Drammen for å kjøpe nytt  (dobbelt)dekk.

Innfestningene og leddene i toppstokken var ok, men vi byttet ut låsemutrene og skivene (rustfritt stål) på innfestningene til huskene i toppstokken (Skivene der var spesial mål som jeg måtte kjøpe i en båttilbehørsbutikk på Billingstadssletta) og låsemutrene i selve kjetting innfestningen i toppen ble også byttet..

Sjekket også opp hva som gjelder for fallunderlag, og det anbefales å ha et heldekkende underlag (vårt eksisterende er godkjent men, det begynner å bli slitt etter 11 år). Fikk tilbud på å legge et heldekkende underlag til en pris på ca kr 50 000. Dette må vi diskutere videre.

Og så var det lekebilen som skulle oppgraderes, der lette jeg en stund etter rett dimensjon på materialer for gulvet. Det skulle være 150 cm brett og det er ikke heller noen direkte standard mål. Men fant det på Thaugland på Vækerø. Hentet det med min VW transporter da det bare solgtes i 3 meters lengder.

Det viste seg at det var mange stokker som måtte byttes på og under lekebilen så vi lette etter nye stokker, de eksisterende var 95x 95 mm, men det fantes bare 98x98 på lager så vi måtte høvle til de nye for å få de å passe. Byttet også ut hjulsentrumene.

Men vi (jeg og Vidar) ble ferdige til slutt. Både med huskestativet og lekebilen. Stort takk til Vidar Lehne , uten hans hjelp hadde jeg ikke klart å fikse lekebilen.

Skriver dette for å forklare at det ligger en hel del jobb bakom dette med lekeplassen, også fremover, det er årsaken til at det bør opprettes en Lekeplassgruppe.

Det var mas fra barna hele tiden om å få tilgang til huskestativene, derav tok vi den beslutningen å fremskynde gjenåpningen av lekeplassen så raskt som mulig. Se bilder på vår Facebookside. Der var bra oppslutning fra barn og voksne, der Magali og noen av de større barna tok initiativ om å holde i det praktiske, med å handle in og poppe popkorn å lage godteposer til barna.

Håper nå at barna skal kunne leke trygt der i 10 år til.

/willy