Endret: 27 okt 2021     Opprettet: 18 okt 2021

Bytte av kumlokk

Rørleggersentralen AS har montert nye sikre kumlokk i metall

De gamle sement kumlokkene utenfor tørkestativet ved lekeplassen og ved Vennersborgvein 10a var gamle og slitte som medførte en risiko for at noen skal  kunne ramle ned i kummen. Disse er nå erstattet med moderne typer av metall som er sikre.