23 jun 2021

Bekjempelse av rotter i Vennersborgveien

Vi har observert en del rotter i og utenfor sameiet under en tid

Vi har nå klaget i samarbeide med Bestum Vel, til Oslo Kommune om råtteplager i området Vennersborgveien Nedre Skogvei.

Anticimex har nå på oppdrag av Kommunen satt opp feller i avløpsrørene og kummene i Vennersborgveien for å bekjempe rotteplagene.